CYSis - Cihaz Yönetim Sistemi

NEDİR?
İlk etapta kurum içinde bulunan tümleşik yazdırma cihazlarının yönetimi, kontrolü ve raporlanması amacıyla kullanılmaktadır. Daha sonraki geliştirme modülleriyle kurum içindeki diğer cihazlarda yönetilip takip edilebilecektir.
Kurum içinde tek noktadan mevcut cihazların yönetimi sağlanacak ve cihazlara ait sarf malzeme/bileşenlerin takibi yapılabilecektir. Bu sistemi kullanan kuruma yönetim kolaylığı, israf önleme, enerji tasarrufu, efor tasarrufu, cihazların kapasite yönetimi, uygun yerlerde tekrar konumlandırma vs faydalar sağlayacaktır.
NE İŞE YARAR?
Cihazlarınıza ait envanter bilgilerine istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Cihazlara ait baskı miktarını ve bileşen miktarlarını anında görebilirsiniz.
Sisteme yeni cihazlar ekleyip çıkarabilirsiniz.
Lokasyon bilgilerine göre yönetebilir ve raporlayabilirsiniz.
Analiz edip efektif kullanıma göre rotasyon yapabilirsiniz.
Birden fazla lokasyona agent kurarak ağınızı yormazsınız.
Periyodik tarama yapabilirsiniz.
Tüm yapılan işlemleri takip etmenin yanında bunları raporlama imkanına sahip olacaksınız.
RAPOR EKRANLARI
Cihaz özet bilgileri,
Renkli Cihazlar
Siyah/Beyaz Cihazlar
Tüm Cihazlar,
Detay Bazında Liste,
Bileşen Bazında Detaylı Liste,
Değişenler Listesi,
Detaylı Baskı Raporu,
Silinen Cihazlar Listesi,
Cihaz ekle/Çıkar Ekranları,
Lokasyon Bilgileri Ekranı,
Kurum İletişim Bilgileri Ekranı vb.